Type of engine: MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) (1994 - ...)


Malli Valmistusvuosi Moottorityypit Teho Iskutilavuus Sylinteri Polttoaine Kori
Tourismo 1995 - ...
 • OM 402.970
280Kv/381Hp 12760 Sm3 Umpi
Tourismo 1995 - ...
 • OM 446.938
280Kv/381Hp 14618 Sm3 Umpi
Tourismo 15 RHD 2003 - ...
 • OM 457.965
 • OM 457.961
 • OM 457.953
 • OM 457.941
260Kv/354Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 15 RHD 2003 - ...
 • OM 457.952
 • OM 457.965
300Kv/408Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 15 RHD 2003 - ...
 • OM 457.961
335Kv/456Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 15 RHD 2003 - ...
 • OM 457.952
 • OM 457.965
 • OM 457.941
220Kv/299Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 15 RHD 2003 - ...
 • OM 457.941
185Kv/252Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 15 SHD 2003 - ...
 • OM 457.944
 • OM 457.953
260Kv/354Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 15 SHD 2003 - ...
 • OM 457.944
310Kv/422Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 16 RHD 2003 - ...
 • OM 457.952
 • OM 457.965
220Kv/299Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 16 RHD 2003 - ...
 • OM 457.944
 • OM 457.952
 • OM 457.965
 • OM 457.961
260Kv/354Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 16 RHD 2003 - ...
 • OM 457.944
 • OM 457.953
310Kv/422Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 16 RHD 2003 - ...
 • OM 457.944
 • OM 457.961
 • OM 457.953
260Kv/354Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 16 RHD 2003 - ...
 • OM 457.961
 • OM 457.953
315Kv/428Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 16 RHD 2003 - ...
 • OM 457.961
335Kv/456Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 16 RHD 2003 - ...
 • OM 542.966
350Kv/476Hp 15928 Sm3 Umpi
Tourismo 16 RHD 2003 - ...
 • OM 542.966
370Kv/503Hp 15928 Sm3 Umpi
Tourismo 17 RHD 2003 - ...
 • OM 457.944
 • OM 457.961
 • OM 457.953
260Kv/354Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 17 RHD 2003 - ...
 • OM 457.944
310Kv/422Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 17 RHD 2003 - ...
 • OM 457.961
 • OM 457.953
315Kv/428Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 17 RHD 2003 - ...
 • OM 457.961
335Kv/456Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo 17 RHD 2003 - ...
 • OM 542.948
 • OM 542.966
370Kv/503Hp 15928 Sm3 Umpi
Tourismo 17 RHD 2003 - ...
 • OM 542.948
320Kv/435Hp 15928 Sm3 Umpi
Tourismo 17 RHD 2003 - ...
 • OM 542.948
 • OM 542.966
350Kv/476Hp 15928 Sm3 Umpi
Tourismo RHD, SHD 1995 - ...
 • OM 441.980
 • OM 445.934
250Kv/340Hp 10964 Sm3 Umpi
Tourismo RHD, SHD 2003 - ...
 • OM 457.944
260Kv/354Hp 11967 Sm3 Umpi
Tourismo RHD, SHD 2003 - ...
 • OM 457.944
310Kv/422Hp 11967 Sm3 Umpi